Monument to the Antifascists

Kyustendil, Bulgaria

© 2018 Darmon Richter